علم داده(Data Science)؛ سوخت قرن ۲۱

علم داده به انسان کمک می‌کند تا با تصمیم‌سازی‌های هوشمندانه با استفاده از تحلیل داده‌ها، در استراتژی‌های رشد و توسعه کسب‌وکار خود تغییر ایجاد کنند و در نهایت با استفاده از بیزینس مدل‌های جدید مبتنی بر داده ارزش‌آفرینی کند.