تحلیل داده

تحلیل داده، نیمه پنهان هر کسب‌وکار ثبت نام در دوره درخواست مشاوره رایگان درباره دوره جوامع انسانی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ، همواره با انبوهی از داده‌های خام مواجه هستند که دائماً در حال تولید‌شدن هستند. تحلیل این داده‌ها نقش کلیدی در عارضه‌یابی، فرصت‌سازی، حفاظت از شرایط موجود یا توسعه هر مجموعه خواهد […]